AVG en dataretentie

Ik zou graag een overzicht hebben van welke cursisten al heel lang niet zijn geweest. Deze cursisten zouden we dan op eenvoudige wijze moeten kunnen archiveren/anonimiseren.

Opmerking Planaday

  • Moeten we instelbaar moeten wanneer ‘heel lang’ niet is?
  • Geldt dit ook voor bestanden?

Deze vraag kwam mede van ons (PerfectPlan). Wij willen cursisten die, zeg een maand of 9, géén opleiding meer bij ons gevolgd hebben, kunnen archiveren. Zij belasten ons account, we betalen er voor, ze leveren niets meer op. Wij willen in bulk meerdere cursisten (met een gezamenlijk kenmerk zoals “heeft 9 maanden geen cursus bij ons gevolgd”) kunnen archiveren.
Ik snap dat inactieve cursisten bijdragen aan het verdienmodel van PlanADay :wink:

Even een kleine verduidelijking vanuit Planaday!

Inactieve cursisten tellen NOOIT mee voor het aantal cursisten in het abonnement!

Enige wat wij zeggen, je kan een cursist inactief maken als:

  • er geen herhaling binnen 1 jaar is;
  • er geen cursus voor deze cursist in ingeplant;
  • er geen openstaande factuurregels zijn

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan je deze cursisten inactief maken en daarna anoniem maken.

We hebben hier een definitie discussie. “Inactief” zijn voor ons cursisten die 9 (of 6) maanden of langer niets gedaan hebben. Die noemen wij “inactief”, terwijl ze in het account nog steeds als actief tellen en dus meetellen in ons account. Klopt dit of niet?
Wij willen deze “inactieve” cursisten archiveren, zodat ze niet meer in PAD termen als “actief” meetellen in ons account. Daarom willen wij graag een bulk archiveringsfunctie.
Tijdens de klantdag heb ik meerdere klanten gesproken die hier ook mee zaten.

Ik snap dat je graag cursisten die een bepaalde periode niks meer gedaan hebben Inactief wil maken. Omdat ze voor jullie eigenlijk al inactief zijn (qua definitie)

Dit kan ook mits ze aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen. Echter zullen wij dit nooit automatisch gaan doen, dit zal altijd een handmatige actie moeten blijven.

Enige waarin we wellicht kunnen voorzien is een overzicht met daarin de laatste ‘actie’ datum per cursist. Vanuit dat overzicht zou je dan cursisten op ‘onze’ inactief kunnen zetten.