Boekhoudkoppeling

Kan er onderzocht worden of er in de toekomst een “heen en weer” koppeling gemaakt kan worden richting de boekhouding? Als er namelijk gefactureert wordt vanuit PAD is het wenselijk dat de boekhouding ook terug geeft wanneer de factuur betaald is.

Helaas ondersteund onze koppelings partner dit niet.

We hebben ervoor gekozen met hen samen te werken omdat wij zelf niet de mensen hebben om met meer dan 20 pakketten een koppeling te bouwen, laat staan te onderhouden.

Maar ik ga het nog een keer bij ze aankaarten of dit wellicht op hun roadmap staat.

We hebben vorige week een gesprek gehad met onze koppelingspartner (Wisteria) en helaas hebben we geen goed nieuws.

Wisteria geeft aan dat wij (als wat kleinere partij) niet genoeg transacties veroorzaken om deze implementatie voor hun rendabel te maken.

Ook krijgen ze deze vraag niet uit andere klantgroepen.

Ik denk dus dat we opzoek moeten naar een andere manier.

Waar ik zelf bijv aan zit te denken is om dit via webhooks aan onze kant.
Hiervoor moeten we gaan onderzoeken of diverse boekhoud paketten dit ondersteunen (evt via Zapier/Make)

Stefan, wij gebruiken zelf WeFact als tussen station voor de boekhouder, en deze heeft een uitgebreide api WeFact API webservice - WeFact hiermee zou je eventueel iedere nacht de status op kunnen halen van de facturen die niet op betaald staan, en op betaald zetten in PAD als dit in WeFact het geval is. Door de bankkoppeljng wordt er iedere nacht om 4 uur een sync gedraaid tussen de bank en WeFact dus als het op deze manier doorsijpelt naar PAD zou top zijn. Ik besef me wel dat niet iedereen WeFact gebruikt dus een globale tussen oplossing zou wenselijker zijn… maar als je eens wilt testen met WeFact ik doe graag mee :blush:

Wij gebruiken ook WeFact

Ik zie dat steeds meer mensen wefact gebruiken!

Ik maak hier even een story voor ons, die van @Marius is helemaal zo gek nog niet! We gaan hem intern bespreken!