Nieuw: Formattering van geld bedragen kunnen aanpassen

Release 202407.0.0

Geldbedragen zijn aparte dingen, iets met komma’s, punten en streepjes. En iedereen wil het anders.

Instellingen die je kan aanpassen voor de formattering van geldbedragen:

  • Duizendtal scheiding (. of ,)
  • Decimalen scheiding (. of ,)
  • ,00 vervangen door ,-

Daarom is het vanaf nu instelbaar bij: Beheer → instellingen → Financieel → Algemeen

We gebruiken deze instelling voor de weergave in de schermen en naar de financieel gerelateerde communicatievelden.