Nieuw: Klant en cursistportaal: Zoeken op locatie bij inplannen

Release 202405.0.1

Door een aanpassing aan de backend van het portaal is het vanaf nu mogelijk om te zoeken op plaats en naam van de locatie waar cursussen worden gegeven.

Hierdoor kunnen jullie klanten/cursisten dus zoeken naar een training bij hen in de buurt.

We zijn ook nog bezig om te zorgen dat we het zelfs in een dropdown (als jullie dat aanzetten) mogelijk wordt de locatie te kiezen.

Volgende stap wordt dan natuurlijk om te kijken of we standaard de locaties in de buurt van de woonplaats van de cursist kunnen laten zien als voorkeur. :smiley:

Wellicht kan AI hier nog wat bij helpen. :magic_wand:

2 likes