Statusovergang cursussen (en dagdelen)

De statussen: concept, optie, ingepland, geannuleerd moeten beschikbaar komen
Een status bepaald of deze wel of niet zichtbaar is in publieke API en portalen
Aan een overgang moeten een of meerdere automatiseringen gehangen kunnen worden (zie ook Automatiseringen op statusovergang).
Hoe is duidelijk wat wel en niet kan in een status?

Opmerking Planaday

  • Is het lijstje statussen volledig zo?
  • Zijn de statussen globaal of instelbaar per cursus(sjabloon)/dagdeel. Kan elke cursus(sjabloon) dus zijn eigen statussen (en overgangen) hebben?
  • Moeten dagdelen ook statussen hebben? Hangen hier dan ook automatiseringen aan?
  • Hoe zou een overzicht van ‘wat kan wel/niet in een status’ er volgens jullie uit moeten zien?
  • ALs een status gaat bepalen of iets wel of niet meer zichtbaar is in de API/Portalen, gaan we die instellingen dan weghalen in de cursus(sjablonen), want dat zijn ze nu
  • Hoe ziet de flow van de overgangen eruit? Mag je van elke status naar elke status? Of is het concept->ingepland->geannuleerd?