Verbetering: Formaat tekst factuurregel bij afwezig

Release 202407.0.0

Het was al mogelijk om in te stellen hoe de omschrijving van een factuurregel eruit zag (Beheer → Instellingen → Financieel → Factuurregel

Een klant kwam er echter achter dat in sommige gevallen dit niet netjes werd aangehouden, vooral bij het afwezig melden van een cursist.

Dat is in deze versie opgelost!

Uiteraard blijft het altijd mogelijk om bijna alle informatie van een factuurregel nog te bewerken voordat een factuur definitief gemaakt wordt.